សួរស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំរាប់វិឌីអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដីឥដ្ឋដែរបងប្អូបទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំងាយៗ។

គ្រឿងផ្សំមានដូចជា
ម្សៅធ្វើនំបុ័ង ១កែវ
អំបិលកន្លះកែវ
ក្រែមតាតា២ស្លាបព្រាបាយ
ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយ
ទឹកក្តៅអ៊ុនៗ មួយកែវ
ពណ៏
ចានសំរាប់កូរ

នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុ ២៨ ឆ្នាំ ហើយមានបទពិសោធន៍ ៦ ឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកអប់រំ។

Follow Me On My Social Media.