ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខ្នះខ្នែងនិងការបើកចំហររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលប្អូនៗទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបទបង្ហាញអំពីផ្នែកអប់រំពិសេស ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា អូទីស្សឹម បញ្ហាផ្នែកស្មារតី (ADHD) និង​ បញ្ហាផ្នែកភាសាដែរគេស្គាស់ថា ( dyslexia)។

ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់សាលា Methodist of Cambodia ដែលបានអញ្ជើញនាងខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើបទបង្ហាញមួយនេះទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលដើម្បីឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីផ្នែកអប់រំពិសេស។

នាងខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនិងពិភាក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទទាំងអស់នេះជាមួយនិងអ្នកទាំងអស់គ្នា។ហើយនាងខ្ញុំក៏មានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញអំពីគោលដៅដើម្បីគាំទ្រសិស្សានុសិស្សដែលសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ៗ។